Автомобил / камион

Ракување со A-Ш со одлична вредност за парите

ЕВЕ КАКО КОМПАНИИТЕ РАБОТАТ ПОДОБРО:

Оценување на автомобилски и комерцијални возила и процена на штети за моторни возила / комерцијални возила од секаков вид.

МОТОРНИ ВОЗИЛА / КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

SZU GmbH создава секаков вид на вреднување и експертиза за штети за моторно возило (KFZ) и комерцијално возило (NFZ). Најчесто се проверуваат Камиони, Автобуси, Автоделови и Кампување возила. Но, објективизирачкото вреднување на враќањето на закупот е исто така дел од нашата основна дејност.

Одговорност значи: Дури и гневот останува кај нас.

Која е штетата и дали осигурувањето може да плати за тоа, ќе Ви биде брзо појаснето од наша страна со само еден повик. Во случај на штета од одговорност, Вие како претприемач немате трошоци , бидејќи осигурувањето на лицето што ја предизвикало штетата не само што ја покрива штетата за трошоците, туку исто така ја превзема и проценката на штетата од страна на SZU GmbH.

Мала разлика наречена Каско.

Меѓутоа, ако еден од Вашите вработени или Вие лично сте ја предизвикале штетата и ако имате соодветно осигурување, тоа е сопствено барање за штета .Ова се применува при дива несреќа или штета предизвикана од град. Во овој случај осигурувањето одлучува самостојно за назначувањето на експертот. Понекогаш осигурувањето обезбедува слободен избор на експерти. Во овој случај, можете да не доделите за утврдувањето на штетата, трошоците ќе бидат покриени од сеопфатното осигурување. По пуштањето во употреба на SZU GmbH,ќе ја утврдуваме штетата направена независно од работилницата и ќе Ви составиме листа на трошоци за поправка на возилото со слики . Во овој контекст, ние исто така ги идентификуваме и обезбедуваме доказите.

Лизинг се враќа – каква е нивната вистинска вредност?

Во изминатите години, лизингот на возила стана сè повеќе важно. SZU GmbH брзо и безбедно ви ја обезбедува вредноста од враќањето на лизинг со експертиза. По барање, ние се грижиме и за продажба на возила во соработка со познати дилери. Банките и лизинг компаниите особено сакаат да ја користат оваа услуга.

Брзо за вас насекаде.

Би било најдобро ако не повикате директно и бесплатно на телефонскиот број +49 8638 / 98160-25. Ние веднаш ќе се вклучиме во Вашиот случај и ќе Ве известиме без обврска. Експертите на SZU GmbH се активни низ цела Германија и ќе ви обезбедат компетентна вредност или проценка на штети во рок од 48 часа. Нашата брза работа и директна комуникација со Вас ќе Ви заштедат време и ќе Ви обезбедат сигурни темели за да можете да донесувате вистински одлуки.

Штети при транспорт

Стоки, вредности, патеки низ Европа.

МАШИНСКИ ИЗВЕШТАИ

Машински експерт извештаи.

КОНТАКТ

Овде можете да дознаете

КОНТАКТ

Експертски центар за проценка на штети
Teplitzer Str
. 4
84478 Waldkraiburg

Германија

TEL: +389 72222021
ФАКС: +49 (0) 8638 9816029
E-MAIL: info©szu-gmbh.de