ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМАРСКИ МАШИНИ

Значи, и понатаму добро се собирате
Експертиза за машини за земјоделство и шумарство

За да вашата егѕистенција не виси на конец

Оштетувањето на машини за земјоделство или шумарство може брзо да влезе во стотици илјади и во екстремни случаи може да го загрози постоењето. Затоа, особено е важно во оваа област, особено во оваа област, брзо да ги ангажираме експертите на SZU GmbH. Ова е единствениот начин да бидете сигурни дека сте добро позиционирани со вашиот сопствен експерт и да го намалите или дури да ги елиминирате скапите прекини на минимум.

ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМАРСКИ МАШИНИ

За да не се случи ништо повеќе од она што е веќе случено, нашите експерти ќе дојдат на местото во рок од 48 часа за да ја проценат штетата на тракторот, комбајнот, или на било кој друг неопходен уред за да ја утврдат вредноста на машините и да изготват извештај за состојбата – Особено во случај кога штетата е предизвикана од трето лице, трошоците мора да бидат покриени брзо и целосно од страна на осигурителната компанија. Одложенито или ненавремено плаќање може брзо да доведе до големи загуби како загуби од бербата, какои загуби на земјоделските машини. За да го спречиме ова, во SZU GmbH имаме специјализирани експерти за земјоделски и шумарски машини и тие брзо пристигнуваат во секоја фарма, поле или шума на целата територија на Германија, каде што ќе се случи несреќа. Ве молиме јавете ни се сега и закажете состанок на +49 (0) 8638/9816000

Автомобилско / комерцијално возило

Ова е како компаниите прават подобро:
Автомобили и комерцијални возила Вреднување и проценки на штети од секаков вид.

МАШИНСКИ ИЗВЕШТАИ

Машински експерт извештаи.

КАСКО ШТЕТА

Каско штети – вреди да се праша.
Податоци од А до Ш.

Штети при транспорт

Стоки, вредности, патеки низ Европа.

КОНТАКТ

Овде можете да дознаете

КОНТАКТ

Експертски центар за проценка на штети
Teplitzer Str
. 4
84478 Waldkraiburg

Германија

TEL: +389 72222021
ФАКС: +49 (0) 8638 9816029
E-MAIL: info©szu-gmbh.de