КАСКО ШТЕТА

Брза, компетентна и сеопфатна услуга

РАЗВОЈ ОД А-З

Ако предизвикавте штета на сопственото возило од невнимание, може да се примени вашето општо осигурување.

КАСКО ШТЕТА

Во случај на самонанесена несреќа, сепак, изборот на проценител најпрво лежи кај осигурителната компанија.

SZU GmbH може да дејствува за вас ако осигурувањето ви дава бесплатен избор на експерт или ако не се согласувате со подготвено мислење и имате потреба од контра-мислење на ваш сопствен трошок.

ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ

Па продолжи да жетвата добро!
Експертиза за машини за земјоделство и шумарство.

Штети при транспорт

Стоки, вредности, патеки низ Европа.

Автомобилско / комерцијално возило

Ова е како компаниите прават подобро:
Автомобили и комерцијални возила Вреднување и проценки на штети од секаков вид.

МАШИНСКИ ИЗВЕШТАИ

Машински експерт извештаи.

КОНТАКТ

Овде можете да дознаете

КОНТАКТ

Експертски центар за проценка на штети
Teplitzer Str
. 4
84478 Waldkraiburg

Германија

TEL: +389 72222021
ФАКС: +49 (0) 8638 9816029
E-MAIL: info©szu-gmbh.de