КАСКО ШТЕТА 2019-07-02T12:55:24+00:00

КАСКО ШТЕТА

Брза, компетентна и сеопфатна услуга

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

РАЗВОЈ ОД А-З

Ако предизвикавте штета на сопственото возило од невнимание, може да се примени вашето општо осигурување.

КАСКО ШТЕТА

Во случај на самонанесена несреќа, сепак, изборот на проценител најпрво лежи кај осигурителната компанија.

SZU GmbH може да дејствува за вас ако осигурувањето ви дава бесплатен избор на експерт или ако не се согласувате со подготвено мислење и имате потреба од контра-мислење на ваш сопствен трошок.

ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ

Па продолжи да жетвата добро!
Експертиза за машини за земјоделство и шумарство.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Штети при транспорт

Стоки, вредности, патеки низ Европа.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Автомобилско / комерцијално возило

Ова е како компаниите прават подобро:
Автомобили и комерцијални возила Вреднување и проценки на штети од секаков вид.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

МАШИНСКИ ИЗВЕШТАИ

Машински експерт извештаи.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ

Овде можете да дознаете

НАПОЈУВАЈТЕ НА САД Е-пошта
ИЛИ ПОВИКУВАЈТЕ

SZU GmbH DOOEL
Partizanski Odredi 62/1 3A
1000 Skopje
Mazedonia

TEL: +49 (0) 8638 98160244 (Frau Jovana Jakimovska)
фАКС: +49 (0) 8638 9816029
E-MAIL: j.jakimovska@szu-gmbh.de