Машински извештаи

Машинска експертиза

За осигурување на вашата опрема, проценка на штета, купување или продажба на машина, потребено Ви е мислење. Ние сме среќни што можеме да Ви обезбедиме експертиза за посебните потреби на вашата компанија.

ЕКСПЕРТИ ЗА УРЕДИ

Експертите на SZU GmbH сигурно може да ги проценат машините и уредите од секаков вид. Ова вклучува не само извештај за трајно инсталирани машински комплекси, како што се биогас средствата, туку и сите подвижни уреди, како што е механизацијата која што се употребува во градежништвото, шумарството или земјоделството. Дел од нашата понуда е верификација на силата или тестирањето на материјалите. Ние секогаш Ви гарантираме судски докажана стручност поради особено високата квалификација на нашите експерти.

УПРАВУВАЊЕ ОД А ДО Ш

Ако предизвикавте штета на сопственото возило со невнимание, излезете со сопствено сеопфатно осигурување.

Тука сме ако ви требаме

Проценувачите на SZU GmbH работат низ цела Германија и ви даваат стручни совети за вашите машини или системи во рок од 48 часа. Ве молиме јавете ни се сега за закажување под +49 (0) 8638 98160-25.

Автомобилско / комерцијално возило

Ова е како компаниите прават подобро:
Автомобили и комерцијални возила Вреднување и проценки на штети од секаков вид.

Штети при транспорт

Стоки, вредности, патеки низ Европа.

КОНТАКТ

Овде можете да дознаете

КОНТАКТ

Експертски центар за проценка на штети
Teplitzer Str
. 4
84478 Waldkraiburg

Германија

TEL: +389 72222021
ФАКС: +49 (0) 8638 9816029
E-MAIL: info©szu-gmbh.de