ЛОКАЦИИ 2019-06-28T14:27:53+00:00

ЛОКАЦИИ

на меѓународно ниво

повеќе информации

SZU GMBH работи интернационално

SZU GmbH не е активен само во цела Германија, туку им помага на страдачите и нивните експерти низ цела Европа и во други земји ширум светот. Без разлика дали Италија, Австрија, Полска, Турција или Украина: Со SZU имате најдобра и најбрза услуга преку границите. Прашајте го вашиот регионален контакт лице директно тука.

Овде ќе ги најдете

DEUTSCHLAND

Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Kfz – Gutachten und Bewertungen – Havarie – Schadengutachten

Teplitzer Str. 4, 84478 Waldkraiburg

Telefon +49 (0) 8638 9816000 · Telefax. +49 (0) 8638 9816029

MAZEDONIEN

Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Kfz – Gutachten und Bewertungen – Havarie – Schadengutachten

Ul. Blagoj Davkov 14/2,1000 Skopje

Telefon +38 (0) 93220-888

UKRAINE

Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Kfz – Gutachten und Bewertungen – Havarie – Schadengutachten

Telefon +49 (0) 8638 9816000 · Telefax. +49 (0) 8638 9816029

RUMÄNIEN

Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Kfz – Gutachten und Bewertungen – Havarie – Schadengutachten

Telefon +49 (0) 8638 9816000 · Telefax. +49 (0) 8638 9816029

ПРАШАЈТЕ ГИ ПРАВИЧНО ПРАШАЈТЕ ГО ПРВИОТ ПАРТНЕР